Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο υποσέλιδο

Θάλαμοι Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας
Κάθε λαχανικό μεταβολίζεται, αυτό σημαίνει ότι κάθε φρούτο είναι ζωντανός οργανισμός και αναπνέει, καταναλώνοντας οξυγόνο, όχι μόνο κατά την ωρίμανσή του, αλλά και μετά τη συγκομιδή του. Τα προϊόντα αναπνοής παράγουν ζέστη, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς και ορισμένες αρωματικές ενώσεις. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός αναπνοής του φρούτου, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η γήρανση και η υποβάθμισή του, με επακόλουθη τη μείωση της διάρκειας ζωής αποθήκευσης. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ψύξη ήταν η μόνη μέθοδος που χρησιμοποιούταν για την αποθήκευση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, έως ότου ανακαλύφθηκε ότι ο μεταβολισμός των φρούτων και των λαχανικών ήταν βραδύτερος όταν διατηρούταν σε χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

Ο συνδυασμός του χαμηλού οξυγόνου και της υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και της χαμηλής θερμοκρασίας στο θάλαμο, μειώνει σημαντικά το ρυθμό αναπνοής των φρούτων και των λαχανικών. Από εμπορική άποψη, αυτό σημαίνει διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά επίσης και βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Αυτά τα πλεονεκτήματα έγιναν ακόμη πιο εμφανή όταν εφαρμόστηκαν πιο περίτεχνες τεχνικές. Αναφερόμαστε στις τεχνικές της «Ταχείας Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας (Rapid C.A.)», της «Υπερ Χαμηλού Οξυγόνου Ατμόσφαιρας (Ultra Low Oxygen U.L.O)» και της «Δυναμικής Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας (Dynamic C.A.)».

Η πρώτη Rapid C.A. επιτυγχάνει τάχιστη μείωση του οξυγόνου στο θάλαμο (από 21% σε 5% σε 36 ώρες). Η Ultra Low Oxygen U.L.O. αφορά τα προϊόντα που αποθηκεύονται σε ατμόσφαιρα με συγκέντρωση οξυγόνου περίπου 1%. Η επιλογή της ατμόσφαιρας εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος (εμπόρευμα και ποικιλία) και τη φυσιολογική κατάστασή του κατά το χρόνο της συγκομιδής του προϊόντος. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές C.A. αποθήκευση, τα κύρια πλεονεκτήματα της U.L.O. αποθήκευσης είναι η περαιτέρω μείωση του ρυθμού της αναπνοής και του μεταβολισμό (30%) και, ειδικά στην περίπτωση των μήλων και των αχλαδιών, ο έλεγχος ορισμένων σημαντικών φυσιολογικών διαταραχών, όπως εγκαύματα, εσωτερική κατανομή και συντήρηση συνεκτικότητας της σάρκας, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια νέα τεχνική αποθήκευσης. Ονομάζεται «Δυναμική τεχνική», επιτυγχάνει περαιτέρω μείωση του οξυγόνου στο χώρο αποθήκευσης έως ότου ο καρπός να φτάνει το όριο ανοχής του. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του σήματος φθορισμού, που δίνεται από τα ποσοστά της χλωροφύλλης που περιέχεται στις φλούδες των φρούτων μέσω της χρήσης των ειδικών αισθητήρων που παρακολουθούν ένα δείγμα του προϊόντος (π.χ. μήλων). Κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο του οξυγόνου, το σήμα φθορισμού του καρπού παρουσιάζει μια σαφή αύξηση. Μέσω αυτών των πληροφοριών, είναι δυνατόν να προσαρμοστεί η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα σε πραγματικό χρόνο και να αλλάξει δυναμικά τα επίπεδα του οξυγόνου για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα αποθήκευσης με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Εγγραφείτε για τις ενημερώσεις

elEL

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.